Spowodowałem wypadek! Co robić?

Isn't it easy to avoid the accident?

Nietrudno znaleźć poradę dla kogoś, kto jest ofiarą wypadku samochodowego, ale przecież zawsze jest również druga strona- sprawca, który rzadko kiedy ma intencję by zrobić komuś krzywdę. Jest on w pewnym sensie również ofiarą jakichś okoliczności, których zapewne sam do końca nie rozumie. Jeśli nawet nie wykazał się odpowiedzialnością czy znajomością przepisów, już samo poczucie, że wyrządził komuś coś złego, jest niezbyt przyjemne. Jak więc postąpić właściwie, gdy nie sprawdzimy się jako kierowcy?

Read More